צה"ל חוייב בתשלומי גמלה חודשית לאישה

אישה שבעלה איש צבא קבע בגמלאות, פנתה אל עו"ד קוהלי וביקשה את שירותיו המקצועיים בטיפול בהליך הגירושין אל מול בעלה.
 
אבן הנגף העיקרית במקרה זה, היתה הבטחת חלקה של האישה בזכויותיו הפנסיוניות של הבעל, אשר נצברו במהלך נישואיהם של הצדדים, עת שירת הוא כאיש קבע והמשתלמות לו, כגמלאי צה"ל, כקצבה חודשית.
 
בעזרת קונסטרוקציה משפטית, פרי עבודתו של עו"ד קוהלי, הובטח חלקה של האישה בזכויותיו הפנסיוניות של הבעל, כאמור, תוך חיוב שלטונות צה"ל להעביר לידיה את חלקה היחסי, בקצבה הפנסיונית של הבעל, מידי חודש בחודשו, ועיגון זכויותיה במקרה, שבו יחליט הבעל לפרוע את זכויותיו מראש.
 
מהלך זה, הביא להשלמת הליך איזון המשאבים בין הצדדים, בהצלחה.
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze