השבת זכויות מוברחות

 
האישה, אשר פנתה אל עו"ד קוהלי, במקרה עצוב זה, סבלה מאלימות קשה, שהופנתה כלפיה וכלפי ילדיה הקטינים, ע"י בעלה בזמנים הרלוונטיים. היא הצליחה להוציא את עצמה ממעגל האלימות וכחלק משיקום חייה וחיי ילדיה, דרשה לעמוד על זכויותיה הכלכליות, שנרמסו ע"י בעלה לשעבר ובני משפחתו.
 
מחקרים אקדמיים ומאמרים העוסקים בתופעת האלימות במשפחה מצביעים על מספר גורמים מזהים של מערכת זוגית /משפחתית המאופיינת באלימות.
בין היתר, מצביעים מלומדים על תופעה של שלילת האוטונומיה של האשה, הן ברמה הכלכלית, הן ברמת הקשרים החברתיים שלה והן ברמת הקשר עם המשפחה המורחבת. תוצאת הדברים היאאיבוד זהותה העצמאית של האשהתלות מוחלטת בבעל, המפרנס, תוך שהתנהלותה ופעולותיה מונחות אך ורק מן השאלה, מה יגרום לבן הזוג תחושה של שביעות רצון, שאם לא כן, תהא צפויה היא להרגיש את נחת זרועו.
 
מסכת העובדות שפרסה האישה בפניו של עו"ד קוהלי, היתה קשה.
בעלה לשעבר ובני משפחתו הצליחו להבריח כל נכס או זכות, להם היתה זכאית האישה, מתוקף היותה רעייתו החוקית של הבעל, בזמנים הרלוונטיים, ולה חלק בנכסים ו/או הזכויות המדוברות, אשר נצברו במהלך חיי הנישואין של הצדדים.
 
הודות למאבק עיקש, חדור מטרה ושאיפה להגיע אל חקר האמת, הצליח עו"ד קוהלי, להוכיח בבית המשפט, את זכויותיה הרבות של האישה, ברכוש המשותף, שנצבר במהלך חיי הנישואין שלה ושל בעלה בזמנים הרלוונטיים, לרבות זכויותיה בדירה, אותה רשם הבעל על שם אמו.
הצלחתו של עו"ד קוהלי, כאמור, היתה הדרך שלו לתרום להליך הארוך והקשה הכרוך בהיחלצותה של האישה ממעגל האלימות, ולהקנות לאישה כלים לבנות עתיד חדש לה ולילדיה 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפוןwaze