בלוג

צדק צדק תרדוף...

במקרה זה, פנתה אל עו"ד קוהלי אישה יהודיה, בעלת אזרחות ישראלית, שאיננה מתגוררת בארץ.

את ישראל עזבה לפני שנים רבות, ביחד עם בעלה, בזמנים הרלוונטיים, והם התגוררו ביחד עם ילדיהם בחו"ל. לאחר הגירושין, חזר האיש לישראל ואילו האישה נותרה להתגורר עם הילדים, בחו"ל.

 
בחודשים הראשונים לשהותו של האיש בישראל, שמרו הוא והאישה על מערכת יחסים תקינה והקפידו על ביקורים והסדרי ראייה שהתנהלו על מי מנוחות.   בהמשך, דרש האיש מהאישה לשוב לישראל עם הילדים, לאלתר. על רקע זה התגלעה מחלוקת בין הצדדים.
אולם, בכל הנוגע לביקורים סדירים בין האיש לילדים, המשיכו הדברים להתנהל בהסכמה ובהבנה.
בכלל זה, הוסכם, בזמנים הרלוונטיים, בין האישה לאיש, כי במהלך חופשת הקיץ, ישהו הילדים עם אביהם, בישראל, למשך כשלושה שבועות ובתום החופשה יחזרו עם האישה לביתם, בחו"ל.
מספר ימים לפני חזרתם המתוכננת של האישה והילדים לחו"ל, פנה האיש לערכאות המשפט בישראל, עיכב את הילדים במעמד צד אחד, והחזיק את האישה והילדים כשבויים.
בסופו של יום ועפ"י ייעוץ משפטי שקיבלה האישה באותו מעמד, חתמה היא על הסכם בפני בית המשפט בארץ, שקיבל תוקף של פסק דין. רק בכפוף לחתימתה זו, התאפשרה חזרתם של הילדים ושלה, לחו"ל.
 
לאחר ששכרה האישה את שירותיו של עו"ד קוהלי, טען הוא בשמה, כי לערכאות המשפט בישראל לא היתה כל סמכות לדון במקרה ו/או ליתן תוקף להסכם עליו חתמה האישה, בהיות היא וילדיה תושבים של מדינה אחרת, המהווה את מקום מושבם הקבוע, ביתם ומבצרם, ועל כן בטל ההסכם מעיקרו.
 
עו"ד קוהלי עמד על זכויותיה של האישה, תוך פניה לערכאות המשפט בישראל ולערכאות המשפט המקבילות בחו"ל, והצליח לבטל כל חיוב שיצא תחת ידיו של בית המשפט בישראל, לרבות ביטולו של ההסכם שנחתם בארץ וכל הנובע והמשתמע ממנו.
הישגו של עו"ד קוהלי במקרה זה, כפול –
ברמה הפרטית, מתן סעד לאישה ולילדיה. ברמה הציבורית – כללית, שמירה על עקרון ההדדיות בין מדינות וכיבוד ערכאות משפט מקבילות בחו"ל.
 

לפגישת ייעוץ השאירו פרטיכם: